Biserica stanca online dating


25-Jul-2016 17:06

Cu o suprafață 19681 hectare în prezent, comuna Pipirig face parte din categoria comunelor mari ale județului Neamț.

Astfel, 69% din suprafață este ocupată de păduri, terenurile agricole ocupă 26%, iar restul de 984 hectare sunt ocupate de drumuri, ape, case, curți de terenuri neproductive.

Sfântul lăcaș a primit hramul ”Adormirea Maicii Domnului” și a fost închinată domnitorului Neagoe Basarab.

Astfel, locașul capătă încă de la (re)înființare statutul de mănăstire domnească.

Este situată la 400 m de centrul comunei Corbi, pe malul stâng al Râului Doamnei (județul Argeș).

Această localitate este atestată ca fiind locul de baștină al Corvineștilor.

Privitor la numele satului Pluton , nu se știe exact originea acestuia.

Numele toponimului este tradus din limba slavă și înseamnă loc cu multe cervide (cerbărie).

Mănăstirea Corbii de Piatră este o mănăstire din România situată în satul Jgheaburi, comuna Corbi, (județul Argeș).

Mănăstirea este un ansamblu rupestru din secolul XIV, reînființat în anul 1512, în perioada domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521).

Prima atestare documentară este la 23 iunie 1512, dar există informații certe conform cărora biserica a existat și înainte de această dată.

La 23 iunie 1512, monahia Magdalina – în mirenie Mușa, fiică și soție de boier, proprietară ereditară a moșiei de la Corbi, (re)înființează Mânăstirea de la Corbii de Piatră.

Clima de aici se încadrează în cea a munților de înălțime mijlocie, cu temperaturi medii anuale de 4 - 60 C și cu precipitații anuale de cca. Apele de suprafață sunt reprezentate de râul Neamț (Ozana) și de afluenții acestuia dintre care cei mai însemnați sunt râurile Pluton-Dolhești, Dobreanu și Secu.Upon his return to the main roster in September 2008, Nemeth was repackaged as Dolph Ziggler.… continue reading »


Read more

That tells me she’s not trying too hard and that she knows what’s important in her life.” –Carlo, 37RELATED: 10 Tips to Look Great in Every Photo What He Thinks About Your Profile“Everyone’s profile says they love travel, animals, trying new foods, and that they are giving online dating a try.… continue reading »


Read more

Additional options exist for improving the collection of AD/CV duties.… continue reading »


Read more